From My Twitter

Selecta on Facebook

Hotelbeds

About us / За нас

Selecta Publishers was established in 1990. Selecta deals mainly in web and print publications.

Издателство Селекта е основано през 1990 г. Дейността на Селекта е съсредоточена върху уеб и печатни публикации.
Read more

 

Recent posts

Свързаните пътуващи: откъде са и накъде пътуват Южна Америка е с най-голям дял Свързани пътуващ

Както виждате, поредният update на сайта вече е факт.

Организация и планиране на кетърингови събития от Катя Илиева

Get in touch

Selecta Publishers
The Stone House, 41 G. Kondolov St
8271 Velika

+359 888333044

me@selecta.me