Медът от манука наистина е уникален, но защо все пак струва много повече от конвенционалния трапезен мед? За да разберем това, трябва да се запознаем с всички неща, обусловени от случайностите, които трябва да се случат, за да се произведе истински мед от манука.Медът от манука не е като никой друг мед


На първо място медът от манука не е като никой друг вид мед. Местният мед, добит от цветовете на диворастящи растения, може да има място във вашия килер, но медът от манука съдържа 20 пъти повече индивидуални естествени съставки, които му придават лечебна сила, уникална за меда от манука.


Истинският мед от манука се добива когато пчелите опрашват цвета на растението манука


За да се добие истински мед от манука, пчелите трябва да се занимават единствено с опрашването на цвета на манука. Ако цветовете на манука са само една част от всички опрашени цветове, полученият мед е „полифлорен“ (многоцветен) мед от манука, който съдържа доста по-ниски стойности на уникалните здравословни свойства на меда от манука. Монофлорният (едноцветният) мед от манука се получава, когато пчелите, по своя собствена воля, избират да опрашват единствено този уникален цвят.


Манука цъфти в продължение на само 2 до 6 седмици в годината


Съвсем различно биха стояли нещата, ако мануката цъфтеше през целия сезон, но това растение притежава много тесен прозорец на цъфтене. Това означава, че пчелите разполагат само с дванадесетина дни, за да съберат нектар от цветовете на манука и това е добивът за цялата година. За да се добие един-единствен буркан мед от манука, пчелите трябва да извършат 22 700 полета до цветовете на манука, което си е неимоверен труд за твърде кратък срок.


Растението манука вирее само по отдалечените хълмове и гори на Нова Зеландия


Ако растението манука можеше да вирее другаде, медът от него нямаше да е рядкост. Ала като допълнение към краткия период на цъфтеж, цветовете на манука могат да се открият в територии със специфичен микроклимат, най-често по отдалечени хълмове и в далечни гори. Диворастящият храст е изключително чувствителен спрямо промените в климата и времето, замърсяването и други човешки дейности, така че колкото по-надалеч са разположени местата с манука храсти, толкова по-здравосолвни са неговите цветове, пчелните колонии и, естетвено, медът от манука. Ето защо Comvita събира мед от труднодостъпни места, като оставя растенията и пчелите сами в процеса на производство на мед с цел поддържане и възобновяване на екосистемите.


Не всички цветове на манука съдържат високи нива на съставките, уникални за меда от манука


Като добавка към рядкото срещане на цветовете на манука, не всички цветове предлагат нектара, който предоставя висока концентрация на трите основни маркера на манука - Leptosperin, Methylglyoxal и DHA. Така че въпреки цялата дейност по опрашване на редките цветове, за да се създаде уникалният мед, това все пак не гарантира, че медът ще притежава необходимите нива на уникалните свойства, за да може той да се ползва по предназначение като здравословен продукт. Ето защо е важно да се обръща внимание на рейтинговата система, показвана на вашия буркан с мед от манука. Comvita използва системата за сертифициране UMF™ (Уникален манука фактор) - единствената независимо верифицирана рейтингова система, която отчита всичките три химически маркера и гарантира минималните нива активност във всеки буркан. UMF™ също така измерва наличността на естествено присъстващия Leptosperin - растителният маркер, който удостоверява, че медът е от нектара на цвят от манука. Никоя друга рейтингова система не дава точна представа за това, което получавате - UMF™ е златният стандарт.


UMF™ 20+ не е четири пъти по-силен от UMF™ 5+


Логично погледнато, човек може да допусне, че UMF™ 20+ притежава 33% по-високи нива от 15+, или че два UMF™ 5+ ще притежават силата на UMF™ 10+, ала това не е така. Рейтинговите стойности не се право пропорционални на концентрацията на активните съставки. Например UMF™ 20+ Manuka Honey, най-рядко срещаният вид, притежава 10 пъти повече Methylglyoxal в сравнение с UMF™ 5+ Manuka Honey. Таблицата по-долу сравнява нивата на Methylglyoxal (MGO) за четирите стойности на UMF™:
Накратко казано, като се вземат предвид крехкостта на цветовете на манука, твърде краткия период на цъфтене и трудно постижимата висока концентрация на основните съставки на меда от манука - цяло чудо на природата е, че този мощен еликсир изобщо може да бъде реализиран. И още по-трудно е да се инвестира в истинския продукт, в неговото стабилно производство и верификация за автентичност.


Материалът е от сайта на най-големия производител на мед от манука - новозеландската фирма Comvita.