Blog

Ежедневно ми се налага да разглеждам множество хотелски сайтове, като смятам, че разбирам достатъчно добре какво привлича потенциалните клиенти и какво ги отблъсква. Тъй като ролята на Онлайн пътническите агенции в резервациите става все по-голяма, за хотелите е важно да станат по-отговорни към своя собствен бизнес и да се фокусират върху подобряването на своите сайтове, за да ги превърнат в истински машини за директни продажби.

Днес ми се иска да поговорим за сайтовете по принцип – как се държат различните сайтове в различните популярни браузъри.

С голямо удоволствие сложих видеото, дело на Archaeologia Bulgarica, в сайта на Център за подводна археология - Созопол.

Днес е трудно да се каже колко хотела имат свой собствен сайт. Всъщност, с нарастването на предлагане на самостоятелни апартаменти, частни домове и прочие се повишава и броят на обектите за настаняване. Това може да се види добре в листингите на големите ОПА (Онлайн пътнически агенции), които включват все повече апартаменти и малки обекти, явно в стремежа си да не изостават от Airbnb.

Добре би било да се знае от статистическа гледна точка, но е почти непостижимо. Може само да се правят опити за изводи от наблюдения, но и те няма да имат необходимата задълбоченост.

About us

We specialize in 3 major areas: Responsive sites for the hotel industry, Hotel Online Reputation Analysis and Hotel Digital Marketing.

On Facebook

The Stone House

© 1991 Selecta. All Rights Reserved. Developed by Selecta

Search